Svenska   English   Polish

      
 

Varför?Viktigt! 

ISPM 15Eurpall 

Varför?


IPPC licens för
Palcon Trading AB


 

 Information Om Ni skickar eller tar emot gods på träemballage som inte är värmebehandlat
utanför EU regionen så är risken stor att
godset blir stoppat vid gränsen och det
hela kommer att sluta med en mycket
stor extra kostnad för Er. Saknar Ni
information om reglerna i ett visst land,
räkna då med att ISPM 15 kraven gäller.

Läs mer på följande länk.

 Notera Obehandlat och omärkt träemballage som
inte uppfyller ISPM 15 och som importerats
från den 1 mars 2005 får inte återanvändas
i Sverige eller resten av EU.

Emballage med tecken på insekter ska destrueras omedelbart.

Emballage utan spår av insekter kan få
tillstånd att lagras på säker plats under en begränsad period, efter godkännande av Jordbruksverket.

Kostnader för omhändertagande av inte
godkänt träemballage faller på importören.