Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 45

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 46

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 47

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 49

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 50

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 53

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 54

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 56

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 57

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 58

 
Svenska   English   Polish

      
 


Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 126

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 127

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 128

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 129

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 130

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 131

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 132

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 133

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 134

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 135

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 136

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeviktigt.php on line 137
Varför?Viktigt! 

ISPM 15Eurpall 

Viktigt!


IPPC licens för
Palcon Trading AB


 

 Information Det finns företag som i sin pallhantering inte
följer de regler som gäller enligt ISPM 15.
Exempel på detta är att då de erhåller ett parti
begagnade Eurpall så sorteras den trasiga
pallen bort. Bland denna pall finns det oftast
pall som sedan tidigare är stämplade med
IPPC 15. Då de skall repareras så använder
man ibland begagnat virke som inte är värmebehandlat. Detta i sig innebär att pallen
ej längre är att betrakta såsom godkänd
enligt ISPM 15. Ni tar en mycket stor risk att
köpa begagnad pall som är reparerad och
som anges vara värmebehandlad.

Det säljs även begagnad Eurpall som ej
behöver repareras och som är märkt med
IPPC 15. Även detta innebär en stor risk då
pallen i ett tidigare led kan ha blivit reparerad
med virke som inte är värmebehandlat.
Om det görs en kontroll av pallen med ert
gods på så finns det en klar risk att hela
sändningen kan komma att stoppas och detta
kommer att orsaka stora kostnader för Er.

 GarantiNi kan tryggt köpa begagnad värmebehandlad pall från Palcon Trading AB. Vår heater är
godkänd av Jordbruksverket som regelbundet
kontrollerar att vi uppfyller gällande krav.
Vi  utför värmeprocessen i egen regi vilket för Er innebär en garanti att processen utförs korrekt.