Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 46

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 47

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 48

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 50

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 51

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 54

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 55

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 57

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 58

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 59 
Svenska   English   Polish

      
 


Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 125

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 126

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 127

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 128

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 129

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 130

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 131

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 132

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 133

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 134

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 135

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmeregler.php on line 136
Varför?Viktigt! 

ISPM 15Eurpall 

ISPM 15


IPPC licens för
Palcon Trading AB


 

 Information ISPM 15 följer den internationella standard
som gäller för förpackningsvirke. Den innebär
att allt träemballage ska ha en särskild
märkning, som visar att det är behandlat mot
skadegörare. Detta krav gäller dock inte för
handel inom EU eller med Schweiz. Den har
beslutats för att stoppa spridning av farliga
skadegörare i träemballage till våra skogar.

Läs mer på följande länk.

 Import EU införde den 1 Mars 2005 nya import regler enligt den internationella standarden för förpackningsvirke i de gemensamma import reglerna från tredje land. Import reglerna är införda i svensk lagstiftning genom Statens Jordbruksverks föreskrifter 2005:3.

Läs mer på följande länk.

 Export Vid export är det alltid mottagarlandets regler som gäller. Efter hand som fler länder inför standardens krav för import, ökar behovet av att följa standarden i avsändarländerna.

Läs mer på följande länk.