Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 46

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 47

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 48

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 50

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 51

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 54

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 55

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 57

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 58

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 59 
Svenska   English   Polish

      
 


Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 125

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 126

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 127

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 128

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 129

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 130

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 131

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 132

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 133

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 134

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 135

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/newvarmebeh.php on line 136
Varför?Viktigt! 

ISPM 15Eurpall 

Vi kan värmebehandla Era befintliga lastpallar, pallkragar och övrigt träemballage.

Palcon Trading AB har installerat en heater som till fullo uppfyller de internationella
reglerna som är gällande för värmebehandling av träemballage som ska exporteras
utanför EU regionen.

Värmebehandlingen (HT) utförs enligt ett speciellt tids och temperaturschema
som garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56°C i 30 minuter
i enlighet med de gällande regler som anges i ISPM 15.

Vår heater är godkänd av Jordbruksverket som även regelbundet kontrollerar att
vi uppfyller gällande krav. Då vi själva utför värmeprocessen innebär detta för Er
del en garanti om att processen utförts korrekt och utan avkall på gällande regler.

Vi säljer begagnade lastpallar som är värmebehandlade enligt ISPM 15.

För ytterligare information vänligen kontakta oss.

Välkommen

Palcon Trading AB