Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 46

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 47

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 48

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 50

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 51

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 54

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 55

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 57

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 58

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 59 
Svenska   English   Polish

      
 


Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 125

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 126

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 127

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 128

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 129

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 130

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 131

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 132

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 133

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 134

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 135

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/varmevarfor.php on line 136
Varför?Viktigt! 

ISPM 15Eurpall 

Varför?


IPPC licens för
Palcon Trading AB


 

 Information Om Ni skickar eller tar emot gods på träemballage som inte är värmebehandlat
utanför EU regionen så är risken stor att
godset blir stoppat vid gränsen och det
hela kommer att sluta med en mycket
stor extra kostnad för Er. Saknar Ni
information om reglerna i ett visst land,
räkna då med att ISPM 15 kraven gäller.

Läs mer på följande länk.

 Notera Obehandlat och omärkt träemballage som
inte uppfyller ISPM 15 och som importerats
från den 1 mars 2005 får inte återanvändas
i Sverige eller resten av EU.

Emballage med tecken på insekter ska destrueras omedelbart.

Emballage utan spår av insekter kan få
tillstånd att lagras på säker plats under en begränsad period, efter godkännande av Jordbruksverket.

Kostnader för omhändertagande av inte
godkänt träemballage faller på importören.