Svenska   English   Polish

      
 

Varför?Viktigt! 

ISPM 15Eurpall 

Vi kan värmebehandla Era befintliga lastpallar, pallkragar och övrigt träemballage.

Palcon Trading AB har installerat en heater som till fullo uppfyller de internationella
reglerna som är gällande för värmebehandling av träemballage som ska exporteras
utanför EU regionen.

Värmebehandlingen (HT) utförs enligt ett speciellt tids och temperaturschema
som garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56°C i 30 minuter
i enlighet med de gällande regler som anges i ISPM 15.

Vår heater är godkänd av Jordbruksverket som även regelbundet kontrollerar att
vi uppfyller gällande krav. Då vi själva utför värmeprocessen innebär detta för Er
del en garanti om att processen utförts korrekt och utan avkall på gällande regler.

Vi säljer begagnade lastpallar som är värmebehandlade enligt ISPM 15.

För ytterligare information vänligen kontakta oss.

Välkommen

Palcon Trading AB