Svenska   English   Polish

      
 

EurpallHelpallSpecialpallTillbehörPapparkPlywood

KontopallHalvpallPallkragarLådorHardboardÖvrigt

Övrigt      Information Vi har under åren lastat många containers som därefter har skeppats vidare till bland annat Japan, Kina, Taiwan, Brasilien och Chile.

Många kunder använder sig idag av denna
tjänst då de har leverantörer utanför EU som
har problem med att få fram värmebehandlat
träemballage. Våra kunder förser då sina
leverantörer med värmebehandlade lastpallar, pallkragar och övrigt träemballage.

Vi kan hjälpa Er med lastning av containers.


 Värmebehandling Vi kan värmebehandla era befintliga
lastpallar, pallkragar eller övrigt träemballage
enligt gällande regler som anges i ISPM 15.

Vår heater är godkänd av Jordbruksverket
som regelbundet kontrollerar att vi uppfyller
gällande krav. Vi utför värmeprocessen i egen regi vilket för Er innebär en garanti att processen utförs korrekt.

Ni kan även köpa nya eller begagnade värmebehandlade lastpallar, pallkragar och övrigt träemballage av oss.