Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 47

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 48

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 49

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 50

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 51

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 52

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 53

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 54

Notice: Undefined variable: vmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 55 
Svenska   English   Polish

      
 


Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 120

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 121

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 122

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 123

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 124

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 125

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 126

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 127

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 128

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 129

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 130

Notice: Undefined variable: hmeny in /home/palcon/public_html/nyovrigt.php on line 131
EurpallHelpallSpecialpallTillbehörPapparkPlywood

KontopallHalvpallPallkragarLådorHardboardÖvrigt

Övrigt      Information Vi har under åren lastat många containers som därefter har skeppats vidare till bland annat Japan, Kina, Taiwan, Brasilien och Chile.

Många kunder använder sig idag av denna
tjänst då de har leverantörer utanför EU som
har problem med att få fram värmebehandlat
träemballage. Våra kunder förser då sina
leverantörer med värmebehandlade lastpallar, pallkragar och övrigt träemballage.

Vi kan hjälpa Er med lastning av containers.


 Värmebehandling Vi kan värmebehandla era befintliga
lastpallar, pallkragar eller övrigt träemballage
enligt gällande regler som anges i ISPM 15.

Vår heater är godkänd av Jordbruksverket
som regelbundet kontrollerar att vi uppfyller
gällande krav. Vi utför värmeprocessen i egen regi vilket för Er innebär en garanti att processen utförs korrekt.

Ni kan även köpa nya eller begagnade värmebehandlade lastpallar, pallkragar och övrigt träemballage av oss.